Temàtiques

Delta de l'Ebre Serra de Montsià

10,00 €
100 g
Alpina
català

Escala 1:50.000

Idiomes: català, espanyol anglès i francès

• Mapa excursionista i guia
• Escala: 1: 50.000
• Equidistància: 10 m
• Corbes mestres: a 50 m
• Ombrejat automàtic
• Usos del sòl representats a 3 nivells
• Quadrícula UTM amb divisions d’1 km
• Compatible GPS

9788480908054
Nou