Temàtiques

Mapa i guia , Camí de Ronda ( Costa Brava )

12,00 €
245 g
Alpina

Idiomes: català, espanyol, anglès, francès, alemany

• Mapa excursionista i guia
• Escala: 1: 25.000
• Equidistància: 10 m
• Corbes mestres: a 50 m
• Ombrejat automàtic
• Quadrícula UTM amb divisions d’1 km
• Compatible GPS
• Itinerari marcat
• Guia amb informació de la ruta

Nou