Temàtiques

Mapa , Serra de Tarmuntana

20,00 €
155 g
Alpina

Carpeta amb 4 mapes

Paper resistent al aigua i irrompible.
 

Escala 1:25.000

Idiomes català, espanyol, anglès, francès,alemany

• Carpeta amb 4 mapes
• Escala: 1: 25.000
• Equidistància: 10 m
• Corbes mestres: a 50 m
• Ombrejat automàtic
• Usos del sòl representats a 3 nivells
• Quadrícula UTM amb divisions d’1 km
• Compatible GPS

9788480905862
Nou