Temàtiques

Rasos de Peguera Serra d'Ensija

12,00 €
200 g
Alpina

Escala 1:25.000

Idioma: català

• Mapa excursionista i guia
• Escala: 1: 25.000
• Equidistància: 10 m
• Corbes mestres: a 50 m
• Ombrejat automàtic
• Usos del sòl representats a 3 nivells
• Quadrícula UTM amb divisions d’1 km
• Guia amb excursions i dades d’interès

9788480907705
Nou