Temàtiques

Congost de Mont rebei

10,00 €
80 g
Alpina
català

Mapa excursionista
Escala 1:20.000

Edició: 2019/2020

Idiomes: català, espanyol, français, english

• Mapa excursionista
• Escala: 1: 20.000
• Equidistància: 10 m
• Corbes mestres: a 50 m
• Ombrejat automàtic
• Usos del sòl representats a 3 nivells
• Quadrícula UTM amb divisions d’1 km
• Compatible GPS
• Itineraris marcats
• Guia amb excursions i dades d’interès

Nou