Temàtiques

Valls d'Àneu , Mont Valier Mont roig

12,00 €
240 g
Alpina
català

Mapa excursionista i guia
Escala: 1: 25.000

Edició: 2019/2020

Idiomes: català, espanyol

• Mapa excursionista i guia
• Escala: 1: 25.000
• Equidistància: 10 m
• Corbes mestres: a 50 m
• Ombrejat automàtic
• Usos del sòl representats a 3 nivells
• Quadrícula UTM amb divisions d’1 km
• Compatible GPS
• Itineraris marcats
• Guia amb excursions i dades d’interès

Vall de Montgarri
Nou