Temàtiques

Mapa i guia , Montseny parc natural

12,00 €
250 g
Alpina
Castellà

Mapa excursionista i guia

Escala 1:25.000

Edició: 2015/2016

Idiomes: català · castellà · anglès


• Escala: 1: 25.000
• Equidistància: 10 m
• Corbes mestres: a 50 m
• Ombrejat automàtic
• Usos del sòl representats a 3 nivells
• Quadrícula UTM amb divisions d’1 km
• Compatible GPS
• Itineraris marcats
• Guia amb excursions i dades d’interès

9788480902328
Nou