Temàtiques

Mapa i guia , Garrotxa zona volcànica

12,00 €
215 g
Alpina
Castellà

Idioma guia: català, espanyol, anglès

• Mapa excursionista i guia
• Escala: 1:25.000
• Equidistància: 10 m
• Curves mestres a 50 m
• Sombrejat automàtic
• Usos del sòl representats a 3 nivells
• Quadrícula UTM amb divisions d’1 km
• Compatible GPS
• Itineraris marcats
• Guia amb excursions i dades d’interès

Nou