Temàtiques

Mapa i guia , Collsacabra Vall de Sau

12,00 €
145 g
Alpina
català

Idiomes: Català

• Mapa excursionista i guia
• Escala: 1:25.000
• Equidistancia: 10 m
• Curves mestres: a 50 m
• Ombrejat automàtic
• Usos representats a 3 nivells
• Quadrícula UTM amb divisions de 1 km
• Compatible GPS
• Itineraris marcats
• Guía amb excursions i dades d' interès

9788480906067
Nou