Temàtiques

Mapa i guia , Alta Garrotxa

12,00 €
185 g
Alpina
català

• Carpeta amb dos mapes
• Escala: 1: 25.000
• Equidistància: 10 m
• Corbes mestres: a 50 m
• Ombrejat automàtic
• Usos del sòl representats a 3 nivells
• Quadrícula UTM amb divisions d’1 km
• Compatible GPS
• Itineraris marcats

9788480905619
Nou