Temàtiques

Mapa i guia , Montserrat

12,00 €
185 g
Alpina
Castellà

Escala 1:10.000/1:5.000

Idiomes: català, espanyol, english

• Mapa excursionista  i guia
• Escala: 1: 5.000 / 1: 10.000
• Equidistància: 10 m
• Corbes mestres: a 50 m
• Ombrejat automàtic
• Usos del sòl representats a 3 nivells
• Quadrícula UTM amb divisions d’1 km
• Compatible GPS
• Itineraris marcats
• Guia amb excursions i dades d’interès

9788480905794
Nou