Temàtiques

Mapa i guia , Collserola

12,00 €
120 g
Alpina
català

Idiomes: català

• Mapa excursionista i guia
• Escala: 1: 20.000
• Equidistància: 10 m
• Corbes mestres: a 50 m
• Ombrejat automàtic
• Usos del sòl representats a 3 nivells
• Quadrícula UTM amb divisions d’1 km
• Compatible GPS
• Itineraris marcats
• Guia amb excursions i dades d’interès Detalls del producte
Idioma: català
• Mapa i guia excursionista
• Escala: 1: 20.000
• Cotes dels punts Més representatius
• Ombrejat
• Usos del Sòl representats a 3 Nivells
• quadrícula UTM con divisions d’1 km
• Compatible GPS
• Itineraris marcats
• Guia con excursions I ALTRES tats d’interès

9788480904346
Nou