Temàtiques

Mapa i guia , Vall de Boí Aigüestortes

12,00 €
12 g
Alpina

Idiomes guia: català, castellà, anglès

• Mapa excursionista i guia
• Escala: 1: 25.000
• Equidistància: 10 m
• Corbes mestres: a 50 m
• Ombrejat automàtic
• Usos del sòl representats a 3 nivells
• Quadrícula UTM amb divisions d’1 km
• Compatible GPS
• Itineraris marcats
• Guia amb excursions i dades d’interès

9788480907040
Nou