Temàtiques

Mapa i guia Alt Pirineu

12,00 €
205 g
Alpina

Idioma: català

• Mapa excursionista i guia
• Escala: 1: 50.000
• Equidistància: 20 m
• Corbes mestres: a 100 m
• Ombrejat automàtic
• Usos del sòl representats a 3 nivells
• Quadrícula UTM amb divisions de 5 km
• Compatible GPS
• Itineraris marcats
• Guia amb excursions i dades d’interès

9788480905701
Nou
The website encountered an unexpected error. Please try again later.