Temàtiques

Mapa i guia , Montgrony fonts del Llobregat

12,00 €
165 g
Alpina

Idioma: català · castellà · anglès

• Mapa excursionista i guia
• Escala: 1: 25.000
• Equidistància: 10 m
• Corbes mestres: a 50 m
• Ombrejat automàtic
• Usos del sòl representats a 3 nivells
• Quadrícula UTM amb divisions d’1 km
• Compatible GPS
• Itineraris marcats
• Guia amb excursions i dades d’interès

9788480903455
Nou