Temàtiques

Mapa , Eivissa , Ibiza , Formentera

12,00 €
200 g
Alpina

Idiomes: català, castellà i anglès

• Mapa excursionista i guia
• Escala: 1: 50.000/1:30.000
• Equidistància: 20 m
• Corbes mestres: a 100 m
• Ombrejat automàtic
• Usos del sòl representats a 3 nivells
• Quadrícula UTM amb divisions d’1 km
• Compatible GPS
• Itineraris marcats
• Guia amb excursions i dades d’interès

9788480906456
Nou