Temàtiques

Montseny viatge visual

15,00 €
505 g
Alpina

Enamorat de la muntanya, Jaume Balanyà no ha
perdut mai la passió per conèixer i descobrir nous
horitzons. Aquest recorregut visual pel Montseny
és un viatge que ens transporta als indrets més
representatius del massís, però també a altres de
més desconeguts i recòndits, tot plegat des de la
mirada curiosa i pacient del seu autor.
Les fotografies s’intercalen amb textos de Joan
López, sens dubte una de les persones que coneix
amb més profunditat el Montseny. Guia de
muntanya i autor de diversos mapes i guies
excursionistes sobre el massís, Joan López ha sabut
copsar l’essència del què representa aquest recull
fotogràfic.

9788480906852
Nou