Temàtiques

Una vida

8,00 €
160 g
català

IMPREMPTA ELZEVIRIANA , DE BORRAS I MESTRES

Antic
Normal (amb senyals d'ús normal)
Llom interior desencolat
tc08000014