Temàtiques

Cerdanya

12,00 €
175 g
Alpina
català

Mapa/Guía Excurionista
Escala 1:50.000
Edició 2017/18

Idiomes: català, espanyol, francés

• Mapa excursionista i guia
• Escala: 1: 50.000
• Equidistància: 20 m
• Corbes mestres: a 100 m
• Ombrejat automàtic
• Usos del sòl representats a 3 nivells
• Quadrícula UTM amb divisions d’1 km
• Compatible GPS
• Itineraris marcats
• Guia amb excursions i dades d’interès

9788480907002
Nou