Temàtiques

101 Bolets de Catalunya que cal conèixer

5,00 €
50 g
cossetània edicions
català

Còmoda guia en un format de paper plastificat desplegable. Inclou les 101 espècies de bolets que per la seva popularitat, abundància, interès per ser comestibles o verinosos o altres singularitats cal conèixer. A cada làmina hi trobem il·lustrades a la mateixa escala entre 6 i 10 bolets diferents, acompanyats d'un petit text i unes icones amb informació complementària per facilitar-ne la localització i identificació. També amb una icona s'indica la comestibilitat.

9788490347096
Nou
2018
Desplegable plastificat
Mini guia de camp