Temàtiques

Puigpedrós Tossa plana de Lles

12,00 €
200 g
Alpina

Mapa/Guia Excursionista
Escala 1:25.000
 

Idiomes: Català, Castellà. Francès

• Mapa excursionista i guia
• Escala: 1:25.000
• Equidistància: 10 m
• Corbes mestres: a 50 m
• Ombrejat
• Usos del sòl representats a 3 nivells
• Quadrícula UTM amb divisions d’1 km
• Compatible GPS
• Itineraris marcats
• Guia amb excursions i dades d’interès

9788480907361
Antic